טופס בקשה להכנת תקן ישראלי
תאריך: 23/02/2020
1. הפונה
  שם משפחה ושם פרטי: *
  שם חברה/ארגון: *
  מען: *
  טלפון: *
  פקס:
  דואר אלקטרוני:

2. התקן
  2.1 הכותר המוצע של תקן: *
  2.2 תחום התקן או חלותו(תאר בקצרה את הנושאים שהתקן יעסוק בהם): *
  קובץ מצורף:

  2.3 הבטי התקן (הסבר בקצרה מדוע יש צורך בהכנת התקן,בהתייחסך לגורמים המפורטים להלן,וסמן כ"לא רלוונטי" היבט לא מתאים)
  (1)שמירה על בריאות הציבור:
  (2)שמירה על בטיחות הציבור:
  (3) הגנה על איכות הסביבה:
  (4)הספקת מידע:
  (5)הבטחת תאימות או חלופיות של מוצרים:
  (6)מניעת נזק כלכלי משמעותי:
  (7)הבטים נוספים:

3. השימוש בתקן
  3.1 הביקוש הפוטנציאלי הצפוי(פרט מי לדעתך עשוי למצוא עניין בתקן, המשתמשים בשירות או במוצר,ספקי השירות או מוצר):
  3.2 הסתברות היישום הצפוי
  3.2.1 תקן למוצר
  3.2.1.1 היקף היבוא (יחידות או מספר יבואנים)
  3.2.1.2 היקף היצור המקומי
  מספר יצרנים בארץ
  האם קיים יצוא? בעיקר לארצות:
  היקף הצריכה בארץ(שימוש המוני או שימוש ייחודי או מכרזים ממשלתיים או אחרים):
  3.2.2 תקן שאינו תקן למוצר

4. מסמכים ישראליים המתייחסים לנושא:
  4.1 מפרטים
  4.2 תקנות
  4.3 אחרים(כגון:תקנים למוצרים דומים)

5. מסמכים זרים המתייחסים לנושא
  5.1 תקנים ומסמכים בין-לאומיים
  5.2 תקנים ומסמכים אזוריים
  5.3 תקנים ומסמכים לאומיים זרים

6. כל מסמך אחר שנמצא ברשותך,לרבות הצעה לתקן

7. הדחיפות המוצעת (פרט ונמק!)