טופס בקשה להכנת רוויזיה לתקן ישראלי
תאריך: 02/23/2020
1. הפונה
  שם משפחה ושם פרטי: *
  שם חברה/ארגון: *
  מען: *
  טלפון: *
  פקס:
  דואר אלקטרוני:

2. התקן
  סוג: *
  מספר התקן: *   חלק:   עשרוני:  
  כותר התקן: *
  שנת הוצאת התקן לאור: *
  גיליון תיקון אחרון פורסם בשנת:
  האם התקן רשמי?
  האם התקן מוזכר בחקיקה?

3. השינוי הנדרש בסעיפי התקן
מס' סעיף שם סעיף השינוי המוצע נימוקים לשינוי צירוף קובץ
  הערה:
אם הנימוק הוא רוויזיה בתקן חוץ שעליו מבוסס התקן, ציין את תאריך הרוויזיה של תקן החוץ.