מקדמי תאוצת קרקע חזויה
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ניתן למצוא את ערכי התאוצה במקום הנדרש על ידי הקלדת הקואורדינטות באחת מ-3 השיטות:
קורדינאטות גיאוגרפיות קורדינאטות חדשות קורדינאטות ישנות
קורדינאטות גיאוגרפיות
Latitude(N),
Longtitude(E)
קורדינאטות X,Y ברשת ישראל חדשה
במטרים
קורדינאטות X,Y ברשת ישראל ישנה
(רשת שחורה) במטרים


X או Longitude (E) Y או Latitude (N)